Taiwan - natur

Geografi

Den centrala delen av huvudön är mycket bergig och har fem bergskedjor som sträcker sig i nordsydlig riktning över två tredjedelar av ön. Den högsta toppen är Yu Shan på 3 952 meter över havet. Bergskedjorna har fem andra toppar som mäter över 3 000 meter. På öns västra sida ligger en plan slätt med mycket bördig jord. Det är på den sidan de flesta av Taiwans invånare och den uppodlade marken finns. Den bördiga marken upptar cirka 25 procent av öns yta. Befolkningstätheten blir då mycket stor på slätterna. Ungefär 90 procent av befolkningen bor där. På den östra sidan, med bergen och skog, där skogsmarken upptar 60 procent av ytan, bor resten av befolkningen. Taiwan ligger i ett område där två tektoniska plattor kolliderade med varandra och det var den kollisionen mellan den eurasiska plattan och den filippinska plattan som byggde upp Taiwan. Ön har på grund av det en rik historia av jordbävningar. Den senaste stora jordbävningen inträffade 1999, då den tog livet av drygt 2 400 människor. De allra flesta av Taiwans jordbävningar är dock så små att de knappast märks. Taiwan drabbas också ibland av jordskred, oftast efter en jordbävning eller tyfon. På huvudön finns det naturtillgångar som guld, koppar, kol, naturgas, kalksten, marmor, och asbest.

Klimat

I Taiwan råder ett tropiskt havsklimat med egentligen bara två utmärkande årstider. Vintern fortgår mellan november och mars med en temperatur som oftast är runt +15 °C. Under sommaren, som är mellan april och oktober, brukar temperaturen ligga kring 20-30 °C. Det är regntid från juni till augusti, då det regnar nästan dagligen. Mellan juli och oktober är tyfoner inte ovanliga. På grund av det fuktiga klimatet är jordskred förekommande.

Djur och växter

Taiwan har totalt över 150 000 arter av djur eller växter levande på huvudön. De lever främst i skogarna på bergens sluttningar. Det har grundats sju stycken nationalparker för att skydda faunan.