Svensk-Taiwanesiska Vänskapsföreningen

Föreningen skall arbeta för att i Sverige sprida kunskap om Taiwan och väcka intresse för dess historia, kultur och samhälle, att bidra till kulturellt utbyte mellan länderna samt att öka den ömsesidiga förståelsen mellan människor i Sverige och Taiwan.

Föreningen tar inte ställning till frågor inom Taiwans inrikespolitik.

Föreningen anser det som självklart att alla eventuella framtida beslut om Taiwans politiska ställning enbart kan fattas av befolkningen i Taiwan, utan ekonomiska, diplomatiska eller militära påtryckningar utifrån.


Föreningen har swishkonto! Bidrag, stort som smått, mottages tacksamt.
Swishnummer: 123 687 1057

Föreningens styrelse under 2023

Ordförande: Alicia Wu ordf@swetai.org
Arthur Holmer
Peter Scheipers
Anders Lord