Vanliga frågor och svar om Taiwan

Vad är Taiwan?

Taiwan är en ö i Stilla Havet, mellan Kina och Filippinerna, som har en yta något mindre än Schweiz, men med en befolkning på 23 miljoner invånare. Det är också samlingsbeteckningen på ett område om omfattar, utöver huvudön Taiwan, ett antal mindre öar och ögrupper (bl.a. Pescadorerna, Kinmen, Matsu, Lanyu), som tillsammans utgör det nuvarande territoriet som styrs från huvudstaden Taipei under det officiella namnet Republiken Kina (Republic of China) – som då inte ska förväxlas med "Kina" (dvs Folkrepubliken Kina/People’s Republic of China), som är beteckningen på staten på det kinesiska fastlandet.

Taiwan har varit självstyrande sedan 1949, då kommunistpartiet grundade Folkrepubliken Kina på det kinesiska fastlandet. Staten Republiken Kina är alltså i teorin arvtagaren till den stat som fanns på det kinesiska fastlandet mellan 1911 och 1949, men i praktiken ett de facto självständigt land.

Befolkningen i Taiwan består av flera olika grupper:

a) inhemska taiwaneser, som utgör en majoritet av befolkningen och som har funnits där sedan 1600-talet. De flesta av dessa talar taiwanesiska (en variant av hokkien-kinesiska, som också talas längs med Kinas sydöstkust), medan vissa även talar hakka.

b) ättlingar till flyktingar från Kina, som kom till Taiwan efter Folkrepublikens grundande – de flesta av dessa talar mandarin.

c) urinvånarfolken, som funnits där i flera årtusenden, men som idag inte utgör mer än cirka två procent av befolkningen. Bland dessa finns ett 15-tal olika språk som inte alls liknar taiwanesiska eller mandarin.

Samtliga inhemska språk i Taiwan (mandarin, taiwanesisk hokkien, hakka, taiwanesiskt teckenspråk och ett 15-tal urinvånarspråk) räknas sedan 2018 som nationella språk, och har egna radio- och TV-sändningar. Samtliga inhemska folkgrupper har rätt till hemspråksundervisning i sina respektiva hemspråk. Det mest använda språket idag är mandarin, som har status som officiellt språk, och så gott som alla taiwaneser behärskar det idag. Taiwan är alltså ett flerspråkigt och multietniskt samhälle där mandarin är det statsbärande språket.

Taiwan är ett ekonomiskt och socialt högt utvecklat samhälle, med ett BNP per capita som 2016 var på 19e plats i världen, precis under Sverige, och strax över Australien och Tyskland. Det är också en stabil demokrati, med fria val och ett flerpartisystem sedan 30 år tillbaka. Det är ett exempel på att ett multietniskt samhälle kan fungera utan konflikter. Det är också ett exempel på att flerpartidemoktrati kan fungera även i Östasien, med en övervägande etniskt kinesisk befolkning.

Det är sådana faktorer som gör att Taiwan ibland beskrivs om Asiens Schweiz (en benämning som också används om Singapore). Precis som i Schweiz så bygger inte den nationella identiteten på etnisk tillhörighet (schweizare kan bland annat vara tysktalande eller fransktalande) utan på en gemensam historia i skuggan av större grannar. Precis som i Schweiz så bygger den ekonomiska framgången på högteknologi. Precis som i Schweiz, så handlar den sociala framgången om att vara en modell för andra länder i regionen, att påverka genom s.k. soft power, inte genom militärt eller politiskt inflytande.