Vanliga frågor och svar om Taiwan

Är Taiwan en stat?

Låt oss först utgå från att regeringen med säte i Taipei inte kallar sig för Taiwans regering, utan Republiken Kinas (中華民國) regering. Fråga borde alltså lyda: är Republiken Kina en stat? Definitionen på stat brukar innebära bland annat att den har ett definierat territorium som den faktiskt utövar kontroll över, en egen permanent befolkning, en fungerande regering och möjlighet att ingå relationer med andra stater. Trots att det kan vara svårt att kategorisera lika enkelt brukar även självständighet räknas hit (det kan alltid diskuteras hurpass självständiga moderna stater är, i en tid då de flesta stater till viss del är beroende av varandra, och östblocksstaterna under kalla kriget, som Polen, Rumänien, Ungern, Bulgarien räknades som stater även om de i verkligheten styrdes ifrån Moskva).

Enligt alla dessa kriterier är Republiken Kina en stat. Den har kontroll över det definierade territoriet Taiwan, Penghu-öarna, Kinmen och Matsu. Den har en permanent befolkning på drygt 23 miljoner invånare. Den har en fungerande regering (dessutom demokratiskt vald). Den har formella diplomatiska relationer med 23 länder, och informella relationer med de flesta andra, däribland Sverige. Den har ett eget försvarsväsende och egen valuta. Den är dessutom självständig, i den bemärkelsen att den inte är politiskt beroende av någon annan stat eller överstatlig organisation (vilket är mer än man kan säga om många andra länder i världen).

Den reella makten i Republiken Kina utövas av paralamentet i Taipei, som inte är ansvarigt inför någon annan än det taiwanesiska folket. Detta måste anses vara den grundläggande definitionen av självständighet. Republiken Kina är alltså en självständig stat enligt alla tänkbara kriterier, förutom det uppenbara problemet att en stormakt (Kina) av historiska skäl gör anspråk på dess territorium. Detta är ett diplomatiskt och kanske ett militärt problem, men folkrättsligt kan det inte gälla som invändning. Om detta innebär att "Taiwan" är en självständig stat än en annan fråga: "Taiwan" är bara en bekväm förkortning av områdena som förvaltas av Republiken Kina: Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, samt några småöar till. Hela frågan om Taiwans självständighet handlar egentligen om Republiken Kina officiellt ska byta namn till Republiken Taiwan. Det har inte hänt, mest för att undvika ett militärt ingripande från Folkrepubliken Kina, som hotat med anfall om så sker. Återigen kan inte det vara ett giltigt kriterium, rent folkrättsligt. I praktiken kommer vi till slutsatsen att Taiwan enligt alla relevanta kriterier måste anses vara en självständig stat.