Vanliga frågor och svar om Taiwan

Är Taiwan en del av Folkrepubliken Kina?

Folkrepubliken Kina grundades 1949 av kommunistpartiet CCP på det kinesiska fastlandet. Den tidigare regeringen, Chiang Kai-Sheks Kuo-Min-Tang-regering, behöll endast kontrollen över Taiwan, dit CCP aldrig lyckades komma. Därför har Taiwan i praktiken aldrig varit en del av Folkrepubliken Kina. Den senaste delningen är dessutom faktiskt en direkt följd av att CCP 1949 utropat Folkrepubliken Kina (annars hade hela Kina fortfarande varit Republiken Kina). Att Taiwan juridiskt och diplomatiskt ofta räknas som en del av Folkrepubliken Kina idag (bland annat av FN och andra viktiga internationella organisationer) beror i hög grad på hur pass mycket omvärlden är beredd att ta hänsyn till Kinas ekonomiska ställning och tolerera Kinas maktanspråk i utbyte mot tillgång till den enorma kinesiska marknaden. Samtidigt ägnar sig de flesta viktiga aktörer åt realpolitik och bedriver internationella kontakter med Taiwan över halv-officiella kanaler som till exempel handelskontor. Taiwans ambassad i Stockholm heter Taipei Mission in Sweden. Sveriges ambassad i Taipei heter Swedish Trade Council in Taiwan. Huruvida Taiwan i framtiden ska bli en del av Folkrepubliken Kina (eller kanske snarare huruvida det taiwanesiska folket önskar en förening med ett Kina som inte längre kallar sig Folkrepubliken Kina) är en annan fråga, som de berörda parterna självmant måste komma överens om. Det folkrättsligt viktiga måste rimligtvis vara att ett sådant eventuellt beslut inte tvingas fram genom yttre påverkan, vare sig militär, politisk eller ekonomisk. En sådan förening kan bara vara moraliskt försvarbar om båda parterna går med på det av egen fri vilja.