Vanliga frågor och svar om Taiwan

Är Taiwan en del av Kina?

Taiwan befolkades ursprungligen av urinvånare som bott där i tusentals år, och som idag utgör cirka två procent av befolkningen. De första kinesiskspråkiga invånarna på ön kom först för cirka 500 år sedan. Så småningom inlemmades Taiwan i det kinesiska kejsardömet och räknades som kinesisk provins. Efter kinesisk-japanska kriget avträddes Taiwan 1895 av Kina till Japan. Efter andra världskriget avträdde Japan det till segrarmakterna, varvid det återgick till (Republiken) Kina, som redan då var mitt uppe i ett brutalt inbördeskrig. Efter det att inbördeskriget 1949 slutade med kommunistisk seger, förblev Taiwan en del av det kapitalistiska Republiken Kina, medan fastlandet utropades av CCP (kinesiska kommunistpartiet) till Folkrepubliken Kina. Sedan dess har Taiwan och Kina styrts av två av varandra oberoende regeringar och i praktiken utgjort två separata stater (Folkrepubliken Kina, med säte i Beijing, och Republiken Kina, med säte i Taipei). Tidigare gjorde båda staterna anspråk på att vara den rättmätiga representanten för hela Kina. Numera är det bara Folkrepubliken som gör sådana anspråk, medan Republiken Kina i praktiken har accepterat att fastlandet styrs av Folkrepubliken Kina. Men det är detta historiska faktum, att båda staterna en gång gjorde anspråk på att representera "det riktiga" Kina, som gör att exempelvis Taiwans nationella flygbolag heter China Airlines (medan Kinas heter Air China). Med andra ord har Taiwan endast varit förenat med Kina under fyra av de senaste 116 åren. Huruvida Taiwan är en del av Kina är alltså en tolkningsfråga, som i hög grad beror på vad som menas med "Kina".