Taiwans första
demokratiskt valda
president Lee Teng-hui
avled den 30 juli 2020.
Taipei ligger på
tjugonde plats av
populära drömresmål
globalt. Grattis!