Vill du lära dig
mer om Taiwan?
Kika på denna artikel
eller läs mer här.
Se bilderna från
Swetai's nyårsfirande
och andra evenemang
under Aktiviteter.