Taiwan på sjätte plats
i världen vad gäller
ekonomisk frihet enligt
Heritage Foundation!
Taiwans sjukvård
toppar rankning av 93
länder, med 86.39 av
100 poäng. Grattis!