SweTai årsmöte hålls i
år online, den 11 okt.
Se inbjudan i vår
grupp på facebook!
Stort grattis på Double
Ten, Taiwans national-
dag, önskar vi från
Svensk-Taiwanesiska!