SweTai inbjuder till
årsmöte, söndag 16
oktober, 12-15. Läs om
anmälan på Facebook!
Vill du veta hur svenska
partier resonerar i
frågor gällande
Taiwan? Läs mer här!