Taiwan på andraplats
på listan av de mest
gästvänliga länderna
i världen!
Den 2a februari firar
föreningen Kinesiskt
nyår
i Hässleholm!
Välkomna!