Med anledning av
WHO's grundlösa
anklagelser mot
Taiwan, läs mer här.
Forbes utser Tsai Ing-
wen till en av de
ledare som hanterat
coronakrisen allra bäst!