Happy double-10
från oss alla på
SweTai! Läs mer
om helgdagen här! 🇹🇼
Ta del av bilderna från
från årets Kulturnatt
här. Kul att vi blev så
många!