Gordon-Levitt delar
en film som kretsar
kring associationer
till Taiwan. Se den här!
Taiwan-regissören
Tsai Ming-liangs film
visas på New York
Film Festival
i höst.